Reglement Cor van Lentcompetitie.

Artikel  1.  SPELREGELS.

Lid 1.
Het aanvangstijdstip van de partij , als bedoeld in artikel 6.5 van de FIDE-Regels voor het schaakspel is  20.00 uur.

Lid 2.
De bedenktijd voor de partij is dezelfde als bepaald in artikel 23 lid 1 van het competitiereglement van de RSB.

Lid 3.
De regels voor het noteren van zetten zijn dezelfde als bepaald in artikel 23 lid 2 van het competitiereglement van de  RSB.                                                                                                   

 
Artikel 2. DE COMPETITIE.

Lid 1.  
Er wordt in 1 groep gespeeld.

Lid 2.  
Spelers spelen  maximaal 2x tegen elkaar.

 

Artikel 3. DE  EINDSTAND.

Lid 1.
De eindstand wordt bepaald door het behaalde percentage.

Lid 2.
Om in de eindstand opgenomen te worden , dient een speler minimaal 26 partijen te spelen. Partijen van RSB-wedstrijden, het snelschaak , Massakampwedstrijden en Sinterklaasschaak, die op dinsdag worden gespeeld , tellen mee voor dit aantal , met dien verstande dat de gescoorde uitslag niet in de stand wordt meegenomen. Een bye telt mee als een gespeelde wedstrijd.Ook een activiteit voor de vereniging wordt meegeteld bij het aantal wedstrijden, met dien verstande dat dit aantal maximaal 5 kan zijn.

Lid 3.
Indien een speler minder dan 18 partijen echt heeft geschaakt, wordt deze speler de volgende competitie een groep lager ingedeeld. Voor dit aantal gelden dus niet de in Lid 2 genoemde wedstrijden.

 

Artikel 4. KAMPIOENSCHAP , PROMOTIE  EN  DEGRADATIE.                                                                        

Lid 1.
De groep wordt onderverdeeld in 4 subgroepen. Er wordt gespeeld om een Algemeen Kampioenschap en een Winter kampioen. In beide competities is de onderstaande promotie - degradatieregeling van toepassing. 

Lid 2.
De nummer 1 van de Wintercompetitie is Winterkampioen. De nummer 1 van de gehele groep is Kampioen van Shah Mata.  

Lid 3.
De nummers 1 van de subgroepen 2 , 3 en 4 zijn kampioen van de desbetreffende subgroep.

Lid 4.
De nummers 1 en 2 van de subgroepen 2 , 3 en 4 promoveren naar een hogere subgroep.

Lid 5.
De twee laagst geplaatste spelers van de subgroepen degraderen naar een lagere subgroep. 

Lid 6. 
Bij gelijk eindigen wordt de eindstand bepaald door achtereenvolgens het onderling resultaat , de weerstandspunten en de SB - punten.
Geeft dat geen uitsluitsel dan geldt het aantal gespeelde wedstrijden. De speler met meer gespeelde wedstrijden eindigt dan hoger. Is ook dit aantal gelijk , dan wordt in overleg met de Wedstrijdleider een Barrage gespeeld.

Lid 7. 
Na de laatste speelavond in januari wordt een tussenklassement opgemaakt waarvan de nummers 1 van de vier subgroepen winterkampioen zijn. De promotie - degradatieregeling uit lid 4 en 5 wordt toegepast. Spelers moeten minimaal 12 partijen in de huishoudelijke competitie hebben gespeeld om hiervoor in aanmerking te komen. Partijen van RSB- wedstrijden, 
die op dinsdag worden gespeeld , tellen mee voor dit aantal , met dien verstande dat de gescoorde uitslag niet in de stand wordt meegenomen. Een bye telt mee als een gespeelde wedstrijd.

 

Artikel 5. INDELING NIEUWE LEDEN.

Lid 1.  
Nieuwe leden worden ingedeeld in de subgroep waarvan de gemiddelde rating overeenkomt met de rating van het nieuwe lid.

Lid 2.
Leden , die een seizoen niet in de interne competitie hebben meegespeeld , worden ingedeeld alsof zij een nieuw lid zijn.

Lid 3.
Nieuwe leden zonder bekende rating  worden in de laagste subgroep ingedeeld.

 

Artikel 6. INDELING.

Lid 1.
De wedstrijdleider maakt elke week aan de hand van de afmeldingen een indeling.

 

Artikel 7. AFMELDEN.

Lid 1.
Afmelden moet gebeuren bij de wedstrijdleider of zijn vervanger. Ook spelers met een voorlopige bye dienen zich af te melden.

Lid 2.
Afmelden kan mondeling , telefonisch of per E-mail. Per E-mail is de afmelding pas geregistreerd als de wedstrijdleider de afmelding bevestigd heeft.                                                                                                            

Lid 3.
Afmelden kan per E-mail, telefonisch, sms of whatsapp tot maandag 20.00 uur.

Lid 4.
Bij niet afmelden kan de wedstrijdleider de speler die niet is opgekomen een verliespartij geven.
Zijn tegenstander krijgt een andere tegenstander of een bye.

 

Artikel 8. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN.

Lid 1.
In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet neemt de wedstrijdleider een beslissing.


Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS